Rebased, s.r.o. podmínky využívání služby

1. Podmínky

Přístupem na stránku https://www.meetsport.cz, souhlasíte s následujícími podmínkami využívání služby, smluvními podmínkami společnosti Google, se všemi aplikovatelnými právy a omezeními, a souhlasíte s zodpovědností za dodržení všech aplikovatelných práv. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami je vám zakázáno využití a přístup na tuto stránku. Materiály obsažené na této stránce jsou chráněny příslušným autorským právem a právem ochranné známky.

2. Využití licence

 1. Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo software) na webové stránce Rebased, s.r.o.pro osobní, nekomerční a dočasné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli přenos oprávnění a pod touto licencí nesmíte:
  1. měnit nebo kopírovat materiály;
  2. využít materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo pro veřejné zobrazení (komerční i nekomerční);
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně konstruovat jakýkoliv software obsažený na webové stránce Rebased, s.r.o.;
  4. odstranit jakékoliv autorské právo nebo jiné vlastnické notace z materiálů; nebo
  5. předat materiály jiné osobě nebo zkopírovat materiály na jiný server.
 2. Tato licence bude automaticky zrušena pokud porušíte jakékoli z těchto pravidel a může být zrušena kdykoli ze strany Rebased, s.r.o.. Při ukončení prohlížení těchto materiálů nebo v případě zrušení licence jste povinování zničit jakékoli stažené materiály ve vašem držení jak v elektronickém tak vytištěném formátu.

3. Odvolání

 1. Materiály na webové stránce Rebased, s.r.o. jsou poskytnuty ve formě “tak jak jsou”. Rebased, s.r.o. negarantuje žádné záruky, výslovné nebo odvozené, a tímto se odvolává a vylučuje jakékoli další záruky zahrnující, bez omezení, odvozené záruky nebo podmínky zhodnocení, sloužící k určitému účelu nebo nepřekročení práva duševního vlastnictví nebo jakékoli překročení práv.
 2. Dále, Rebased, s.r.o. nezaručuje a nepředstavuje zástupce co se týče přesnosti, vhodných výsledků, nebo spolehlivosti užití materiálů této webové stránky nebo jinak se vztahujících na tyto materiály nebo na jakoukoliv stránku odkazovanou na tuto stránku.

4. Omezení

Za žádných okolností Rebased, s.r.o. nebo jeho dodavatelé neručí za jakékoliv ztráty (zahrnující, bez omezení, poškození na ztrátě dat nebo zisku nebo zásluhou provozní poruchy) vznikající z využití nebo nemožnosti využití materiálů na webové stránce Rebased, s.r.o., i v případě, že Rebased, s.r.o. nebo autorizovaný představitel Rebased, s.r.o. byl ústně nebo písemně informován o možnosti takového poškození. Protože některé soudní pravomoci neumožňují omezení odvozených záruk nebo omezení ručení následných a náhodných poškození, tato omezení se nemusí vztahovat na vás.

5. Správnost materiálů

Materiály na webové stránce Rebased, s.r.o. mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Rebased, s.r.o. nenese odpovědnost za přesnost, kompletnost a aktuálnost materiálů na webové stránce. Rebased, s.r.o. Může kdykoliv bez předchozího oznámení změnit materiály obsažení na webové stránce. Nicméně se Rebased, s.r.o. nezavazuje k aktualizaci těchto materiálů.

6. Odkazy

Rebased, s.r.o. nepřezkoumala všechny stránky odkazované z webové stránky a nenese odpovědnost za odkazované stránky. Zahrnutí odkazů neznamená ručení Rebased, s.r.o. za danou stránku. Při užití jakékoliv z těchto odkazovaných stránek nese riziko uživatel.

7. Změny

Rebased, s.r.o.může kdykoli bez předchozího upozornění revidovat tyto podmínky využívání služby pro svou webovou stránku. Užíváním webové stránky souhlasíte s obsahem aktuálních podmínek využívání služby.

8. Platnost pravidel

Tyto podmínky využívání služby jsou platné a vytvořené v souladu s právy České republiky a tímto neodvolatelně přistupujete na výlučnou příslušnost soudů daného státu nebo lokace.