Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: Prosinec 21, 2018

Rebased, s.r.o. ("nás", "my", nebo "naše") provozující stránku https://www.meetsport.cz (“Službu”).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, zpracování a odhalení osobních dat při použití naši Služby a volbami přidruženými k těmto datům. Naše zásady ochrany osobních údajů pro Rebased, s.r.o. jsou založeny na dokumentu Free Privacy Policy Template Website.

Vaše data jsou použita k poskytování a zlepšení Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a zpracování informací podle těchto zásad. Pokud není v těchto Zásadách definováno jinak, pojmy použité v těchto Zásadách mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, dostupných z https://www.meetsport.cz.

Shromažďování a zpracování informací

Shromažďujeme různé druhy informací pro různé účely, abychom pro vás mohli poskytovat a vylepšovat naši Službu.

Druhy shromažďovaných dat

Osobní data

Při použití naší Služby vás můžeme požádat o sdílení vašich osobních informací, které mohou sloužit k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali (“Osobní data”). Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Informace identifikující osobu mohou zahrnovat, ale jsou limitovány na:

 • Emailová adresa
 • Křestní jméno a příjmení
 • Cookies a použití dat

Použití dat

Můžeme také shromažďovat informace jak je ke Službě přistupováno a jak je služba využívána (“Použití dat”). Toto Použití dat může zahrnovat informace jako Internet Protocol adresa vašeho počítače (IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky které na naší Službě navštívíte, datum a čas vaší návštěvy, čas strávený vaší návštěvou na stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování & Cookies data

Využíváme cookies a obdobných sledovacích technologií k sledování aktivity na naší Službě a k získání jistých informací.

Cookies jsou soubory obsahující malé množství dat, které mohou zahrnovat unikátní anonymní identifikátor. Cookies jsou posílány do vašeho prohlížeče pomocí webstránky a jsou uložené ve vašem zařízení. Další obdobně používané sledovací technologie jsou beacony, tagy a skripty jejichž cílem je shromažďování a sledování informací a vylepšení a analýza naší Služby.

Můžete nastavit váš prohlížeč, aby odmítl všechny cookies nebo aby vás informoval pokud jsou cookies posílány. Nicméně, pokud nepřijmete cookies, můžete být omezeni o využití některých částí naší Služby.

Příklady Cookies, které používáme:

 • Relační Cookies. Využíváme relační cookies k fungování naší Služby.
 • Preferenční Cookies. Využíváme preferenční cookies k zapamatování si vašich preferencí a dalších nastavení.
 • Bezpečnostní Cookies. Využíváme bezpečnostní cookies z důvodů bezpečnosti.

Využití dat

Rebased, s.r.o.využívá shromážděná data k různým účelům:

 • K poskytování a udržování Služby
 • K notifikacím o změnách naší Služby
 • K umožnění participovat v interaktivních funkčnostech naší Služby pokud se tak rozhodnete
 • K poskytování zákaznické péče a pomoci
 • K poskytování analýzy nebo hodnotných informací, abychom mohli vylepšit Služby
 • K monitorování využití Služby
 • K zjištění, předejití a adresování technických problémů

Přenos dat

Vaše informace, zahrnující Osobní data, mohou být přenesena do - a udržována na - počítačích lokalizovaných mimo váš stát, provincii, zemi nebo další vládní jurisdikce, kde může být odlišná právní ochrana dat než ve vaší jurisdikci.

Pokud se nacházíte mimo Českou republiku a rozhodnete se nám poskytovat vaše informace, prosím mějte na paměti, že přenášíme data, včetně Osobních dat, do České republiky a zpracováváme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a následné poskytnutí těchto informací představuje souhlas s tímto přesunem.

Rebased, s.r.o.podnikne všechny nezbytné kroky k zajištění, že vaše data jsou zpracována soukromě a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nedojde k žádnému přesunu vašich Osobních dat organizaci nebo zemi aniž by k tomu byly adekvátní důvody zahrnující bezpečnost vašich dat a dalších osobních informací.

Odhalení dat

Právní požadavky

Rebased, s.r.o. může odhalit vaše Osobní data v případě, že tato akce je nezbytná k:

 • splnění právních povinností
 • ochraně a obraně majetkových práv Rebased, s.r.o.
 • prevenci nebo investigaci možného zneužití ve spojení se Službou
 • ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • ochraně proti právní odpovědnosti

Bezpečnost dat

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti třetích stran nebo jednotlivce k podpoře naší Služby ("Poskytovatelé služeb"), aby za nás poskytovali Službu, prováděli služby spojené s naší Službou nebo nám pomáhali v analýze jak je naše Služba použita.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim Osobním datům pouze za účelem provedení výše zmíněných úkolů a jsou povinni nerozšiřovat nebo nezneužívat tyto informace za jakýmkoli jiným účelem.

Analytika

Můžeme používat Poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využití naší Služby.

 • Google Analytics

  Google Analytics je webová analytická služba poskytována společností Google, která sleduje a podává zprávu o provozu na webových stránkách. Google využívá shromážděná data k sledování a monitorování využití naší Služby. Tyto data jsou sdílená s dalšími službami od Google. Google může využít tato data k uvádění do kontextu a cílení reklam své vlastní reklamní sítě.

  Můžete se rozhodnout nezpřístupnit vaši aktivitu na Službě Google Analytikům nainstalováním Google Analytics opt-out doplňku v prohlížeči. Tento doplněk znemožňuje Google Analytickému JavaScriptu (js, analytics.js a dc.js) sdílení informací s Google Analitics a návštěvních aktivitách.

  Pro více informací o ochraně osobních údajů Google, prosím navštivte webovou stránku Google zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 • Smartlook

  Smartlook je webová anayltická služba, která sleduje a podává zprávy o uživatelském chování na webové stránce.

  Můžete se rozhodnout Smartlooku nezpřístupnit vaši aktivitu na stránce Služby: https://www.smartlook.com/cs/opt-out

  Pro více informací o ochraně osobních údajů Smartlooku, prosím navštivte stránku Smartlook Privacy: https://www.smartlook.com/cs/help/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

Poskytovatelé dat

Můžeme používat Poskytovatele Služeb třetícy stran k poskytnutí dat na naší Službě.

 • Google Maps API(s)

  Google Maps API(s) je webová služba, která poskytuje data ke komerčnímu použití na dalších stránkách.

  Naše Služba může poskytovat Google API(s) data pro jakékoli účely v souladu s Google Maps API(s) Terms of Use and Privacy Policy.

  Pro více informací o o ochraně osobních údajů Google, prosím navštivte Google Privacy & Terms webovou stránku:https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Odkazy na další stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na další stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku této třetí strany. Doporučujeme vám projít si Zásady ochrany osobních údajů jakékoli stránky, kterou navštívíte.

Nemáme kontrolu a nepřebíráme zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy stránek nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Naše Služba se nezaměřuje na nikoho s věkem nižším jak 18 let (“Děti”).

Neshromažďujeme osobní identifikační informace nikoho s věkem nižším než 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědom, že vaše Dítě nám poskytlo osobní informace, prosím kontaktujte nás. Pokud si budeme vědomi, že shromažďujeme Osobní data dětí bez souhlasu rodiče, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu a/nebo zásadním oznámením v našich Službách před tím, než změny nabudou platnosti a aktualizujeme “datum účinnosti” na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelné prohlédnutí zda v našich Zásadách ochrany osobních údajů nedošlo k úpravám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou v platnosti jakmile jsou zobrazeny na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte další otázky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás:

 • E-mailem: info@meetsport.cz
 • Navštívením této stránky: https://www.meetsport.cz/contact
 • Poštou: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika